Enneagrammet – et personligt udviklingsværktøj

Vi har alle de bedste intentioner, når vi om morgenen drager afsted på arbejde. Hvad enten vi er ledere, menige medarbejdere eller medarbejdere med særlige nøglefunktioner i organisationen, så ønsker vi at levere vores ypperste, skabe merværdi og leve op til omgivelsernes forventninger til os.

På trods af det kommer vi ofte til at levere middelmådigt. Vi skal spille sammen i faglige og tværfaglige teams. Vi skal kommunikere og levere under tidspres. Pludselig er der ressourcer, som går tabt, fordi vi bruger energi på at analysere og vurdere vores egen og andres adfærd. Vi fantaserer om motiverne bag andres adfærd uden egentlig rigtig at gøre os klart, hvad der er på spil.

Enneagrammet er et udviklingsværktøj, der er godt at kende til som individ; men endnu bedre at kende til som gruppe, team eller en samlet medarbejderstab. Kendskab til Enneagrammet giver et fælles sprog, en fælles reference og vigtigst af alt en større forståelse for vores forskelligheder.

Enneagrammet arbejder med 9 forskellige typer. Vi indeholder alle dele af de 9 typer, men vi har en type, vi særligt refererer til. Du får inspiration til at arbejde med din egen udvikling, dine potentialer og hvordan du håndterer pres ud fra din personlighedstype.

På dette netværksmøde sætter vi i samarbejde med Marianne Ubbe – der er coach, konsulent for ledersparring og teamudvikling – fokus på Enneagrammet og dets facetter og muligheder.

På netværksmødet skal vi blandt andet blive klogere på:

  • Hvorfor det er relevant at beskæftige sig med værktøjer som Enneagrammet?
  • Enneagrammets historiske baggrund?
  • Enneagrammets 9 typer og deres handlemønstre?
  • Enneagrammets anvendelsesmuligheder i egen organisation?

Marianne Ubbes oplæg vil være en vekselvirkning mellem oplæg, individuelle refleksioner og dialoger.

Dato: 2. september 2019
Tid: 13.00 – 16.00
Sted: Oplyses senere (Trekantområdet)
Pris: 200 kr. + moms
Tilmelding:
kbv@relationsnetvaerket.dk (gæster er meget velkomne)

Programmet for dette netværksmøde ser således ud:

  • 13.00 – Velkomst og præsentation
  • 13.15 – Mød en som du ikke kender – 1-1-samtaler
  • 14.00 – Enneagrammet – et udviklingsværktøj v. Marianne Ubbe
  • 16.00 – Tak for i dag.

Læs også Marianne Ubbes artikel om “Forstyrrende ledelsessparring