Færdsel og Lucia hos SuperGros

I forbindelse med partnerskabet mellem SuperGros og deres adoptionsklasse fra Hældagerskolen har eleverne været på 2 besøg:

Færdsel
Ved det første besøg var emnet trafik. Eleverne kørte på deres cykler til SuperGros. Cyklerne skulle bruges aktivt i et trafikemne som SuperGros havde forberedt til eleverne. Eleverne skulle cykle på en cykelbane, hvor de skulle øve slalom, bremse på lige vejbane og ned ad bakke, dreje skarpt, bruge stoptegnet og række armen ud, bremse hårdt op m.v.
Men den største “attraktion” var dog, at der var blevet kørt en stor lastbil ud på pladsen. Den skulle eleverne lære at placere sig rigtig til på deres cykler. De fik lov til at komme op i lastbilen og se den blinde vinkel, og hvordan de kan “blive væk” på en cykel.

Luciaoptog
Det andet besøg var lige inden jul 2015, hvor eleverne fra 3. c gik Luciaoptog på virksomheden. Optoget gik igennem de forskellige afdelinger på SuperGros. Det var en rigtig god måde at sprede en god julestemning på.

SuperGros Lucia SuperGros Lucia 1 IMG_0515