Forebyg sygefravær og få styr på personalejuraen

Tirsdag den 31. oktober 2017 fra 13-16 afholder RelationsNetværket i samarbejde med BIGGER VISION og HR JURISTEN en spændende workshop med det formål, at give virksomhedsledere og personaleledere en introduktion til, hvordan de systematisk kan arbejde med at forebygge sygefravær, så flere medarbejdere møder på jobbet hver dag. Det drejer sig både om at lave en systematisk indsats for hele virksomheden og være målrettet i håndteringen af den enkelte medarbejders sygefravær.

Der vil naturligvis også være til til at skabe nye relationer igennem 1-1-samtaler.

Deltagerne vil efter workshoppen have en grundlæggende forståelse for “best practice”, når det kommer til at forebygge sygefravær og have en tjekliste over, hvordan de håndterer medarbejdernes sygefravær uden at snuble i personalejuraen.

I løbet af workshoppen vil de 2 oplægsholdere Anne Sophie Hensgen fra BIGGER VISION og Anne Husk Larsen fra HR-JURISTEN komme ind på emner som:

Forebyg sygefravær:

 • Hvordan taler vi om sygefravær på arbejdspladsen – uden af placere skyld?
 • Direkte og indirekte udgifter ved sygefravær
 • Brug sygefraværstal aktivt og få flere medarbejdere på job
 • Hvad betyder ledelsens engagement og dialog med medarbejderne for fremmødet?
 • Forbyg sygefravær med systematisk  brug af “redskaber”
 • Praktisk organisering og samarbejde med medarbejderne.

Praktisk personalejura når en medarbejder har sygefravær:

 • Hvad skal – bør – man som leder? Kend din ramme, rettidig omhu, kend dine pligter
 • Hvordan håndteres et forløb med en sygemeldt medarbejder?
 • Hvad må man spørge om?
 • Få et forløb med medarbejderen på skinner
 • Hvad gør man, når lægeerklæringen forlanger vilkår for medarbejderen, du ikke kan imødekomme?
 • Hvordan sikre jeg mig, at jeg som leder undgår fodfejl?

Dato: 31. oktober 2017
Tid: 13 – 16
Sted: Oplyses senere
Pris: 200 kr. + moms
Tilmelding: kbv@relationsnetvaerket.dk

Programmet for formiddagen:

 • 13.00 Velkomst og præsentation
 • 13.15 Forebyg sygefravær og få styr på personalejuraen
 • 14.45 Pause og networking
 • 15.00 1-1-samtaler, refleksion og spørgsmål
 • 15.30 Drøftelse af spørgsmål i plenum
 • 16.00 Tak for i dag.

 

Bigger Vision sygefravær  

Præsentation af de 2 oplægsholdere på workshoppen:

Anne Sophie Hensgen fra BIGGER VISION har stor erfaring med at rådgive virksomheder med at forebygge og reducere sygefravær. Hun træder blandt andet til, når virksomheden har brug for hands-on hjælp til at finde løsninger til at knække et højt sygefravær som ledelse og medarbejdere samarbejder om. Eller hvis virksomheden ønsker at forebygge sygefravær og mistrivsel. Anne Sophie Hensgen er en rutineret underviser, rådgiver og coach. Læs mere på www.biggervision.dk og www.ned-med-sygefravaeret.dk 

Anne Busk Larsen fra HR-JURISTEN er en rutineret personalejurist, der kender alle de juridiske snubletråde som personaleledere ofte falderover, når en medarbejder har (for) meget sygefravær. Anne Buske Larsen er særligt optaget af, at hjælpe virksomheder til at få et bedre arbejdsmiljø og en højere trivsel, ved at håndtere medarbejderspørgsmål ordentligt, korrekt og til tiden. Blandt andet hjælper hun virksomheder med ansættelser, omorganiseringer, fastholdelsestillæg, afskedigelser og personalehåndbøger tilpasset virksomhedens behov og situation. Læs mere på www.hr-juristen.dk