Fra fravær til fremmøde

”Fra højt sygefravær og brandslukning til stort fremmøde og ro i arbejdet”

Skab en sunde arbejdsplads med høj produktivitet og glade medarbejdere, der møder på jobbet hver dag”

Højt sygefravær påvirker den enkelte ansatte, kollegagruppen og arbejdspladsens drift. Brandslukning bliver en del af hverdagen. Kollegers trivsel presses, når de skal overtage ekstraopgaver. Tidsplaner skrider. Økonomien udfordres med udgifter til vikarer og overarbejde.

Men heldigvis kan højt sygefravær reduceres.

Hvordan man kan reducere sit fravær og skabe en sund arbejdsplads med høj produktivitet og glade medarbejdere kigger vi nærmere på ved dette netværksmøde:

Der kan være mange årsager til et højt sygefravær. Nogle forklaringer kan være kultur, belastende arbejdsopgaver, mobning og ledelsen. Uanset årsagerne er der svar, løsninger og effektive redskaber til at løse disse udfordringer. Men først skal vi i åbenhed finde ud af, hvor skoen trykker.

For at kunne det, skal ledere og medarbejdere turde stillede spørgsmål til hinanden om arbejdsmiljøet – og være åbne og lytte oprigtigt til de svar, der kommer. Først da kan de rigtige løsning iværksættes.

På dette netværksmøde giver Anne Sophie Hensgen fra BIGGER VISON sit bud på den korteste vej til at skabe en sund arbejdsplads ved systematisk at forebygge sygefravær og fremme trivsel. I et respektfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere.

Programmet for netværksmødet ser således ud:

  • 08.30 – Velkomst og præsentation – der er morgenkaffe/-mad fra kl 8.15
  • 08.45 – Fra fravær til fremmøde v. Anne Sophie Hensgen, BIGGER VISION
  • 10.15 – Pause
  • 10.30 – 1-1-relationssamtaler
  • 11.30 – Tak for i dag.