Garuda-leder-profiler (LederNetværk)

Torsdag den 7. september 2023 fra kl. 13-16 holder RelationsNetværkets ledernetværk møde. Gruppen mødes til 6 årlige netværksmøder.

Denne gang skal vi blive klogere på vores lederprofiler, og til at gøre os klogere på dem har vi inviteret Chefkonsulent Lotte Mølgaard fra Garuda.

Lotte Mølgaard vil fortælle om de fire forskellige ledertyper ud fra Garudas 40 års arbejde med Fokus-modellen – Her vil hun blandt andet komme ind på, hvordan de fire typer leder under pres. Deltagerne vil også kunne prøve at lave din egen miniprofil.  


Dato: 7. september 2023
Tid: 13-16
Sted: Oplyses senere (Trekantområdet)
Pris: 220 kr. + moms
Tilmelding: kbv@relationsnetvaerket.dk


Programmet for netværksmødet ser således ud:

  • 13.00 – Velkomst, præsentation og nyt siden sidst
  • 13.20 – Garuda-profiler v. Lotte Mølgaard, Garuda
  • 14.45 – Pause
  • 15.00 – 1-1-relationssamtaler
  • 16.00 – Tak for i dag.