Grafisk Facilitering

På det møde i det månedlige ForretningsNetværk får vi besøg af Michael Eriksen. Michael driver virksomheden Visuel Retning, hvor han har specialiseret sig i visuelle referater og grafisk facilitering.

Og netop grafisk facilitering er emnet for dette netværksmøde, hvor Michael vil:

  • gøre os klogere på, hvad grafisk facilitering er for en størrelse,
  • fortælle om, hvorfor det giver god mening at bruge grafisk facilitering i møde og projektledelse.

Sidst, men ikke mindst vil Michael give os alle et lynkursus i grafisk facilitering. Så vi skal undervejs teste vores egne evner ud i tegningens kunst. Det skal nok bliver sjovt.

Dato: 23. januar 2020
Tid: 08.30 – 11.30

Sted: Scandic Hotel Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle
Pris: 200 kr. + moms
Tilmelding: kbv@relationsnetvaerket.dk (gæster er også meget velkomne)

Programmet for netværksmødet ser således ud:

  • 08.30 – Velkomst og præsentation
  • 08.45 – Mød en som du ikke kender – 1-1-relationssamtaler
  • 09.30 – Pause
  • 09.45 – Grafisk facilitering v. Michael Eriksen, Visuel Retning
  • 11.30 – Tak for i dag.

Men hov! Hvad er grafisk facilitering i det hele taget?

Svaret på det spørgsmål er kort og godt: at tilføre dine møder som du leder, tegninger og ikoner, der understøtter dit mål med mødet. Det kan være ikoner du tegner forud for mødet, eller under selve mødet.