Grøn omstilling og spareråd

I Billund Kommune har GEV A/S adopteret en skoleklasse fra Grindsted Privatskole. Eleverne går nu i 5. klasse.

Eleverne har været på læringsbesøg, og denne gang var temaet for besøget “Grøn omstilling og spareråd”.

Eleverne skulle i mindre grupper interviewe forskellige medarbejdere hos GEV om de 4 forsyningsarter som GEV arbejder med: Vand, Varme, El og Fiber/Internet.
Informationerne fra de forskellige interviews skal eleverne arbejde videre med hjemme i klassen og det skal resultere i gode råd til grøn omstilling og spareråd i børnehøjde.