Interview på Plejehjemmet Dalsmark

Den 3. maj 2018 var eleverne fra 4. kl. fra Humlehøjskolen i Sønderborg på læringsbesøg hos deres adoptionsvirksomhed Plejehjemmet Dalsmark.

Ved dette læringsbesøg skulle eleverne blive klogere på de forskellige job der findes på plejecentret.

Eleverne var sammen 2 og 2 og interviewede forskellige medarbejdere. De fik lavet interview med en sygeplejerske, en beskæftigelsesvejleder, en social- og sundhedsassistent, pædagoger, en controller samt personalet i vaskeri og rengøring. Spørgsmålene som eleverne stillede medarbejderne handlede blandt andet om uddannelsen, særlige krav til jobbet og udfordringer i hverdagen.

Efter de forskellige interviews tale elever og personale om, hvad de havde oplevet, og hvem de havde mødt.

Der var også plads/tid til lidt andet i forbindelse med læringsbesøget. Så inden frokost gik turen op til en mindesten, der er rejst i Rinkenæs i forbindelse med Halfdan Rasmussens 100 års fødselsdag. Det passede så fint, idet eleverne havde haft emneuge om netop Halfdan Rasmussens digte. Eleverne læste deres ynglingsdigte op for hinanden og personale på Dalsmark.

Inden eleverne skulle sige farvel og retur til skolen blev der lavet fløjter af hylletræ.

Humlehøjskolen Plejehjemmet Dalsmark RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole  Humlehøjskolen Plejehjemmet Dalsmark RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Humlehøjskolen Plejehjemmet Dalsmark RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Humlehøjskolen Plejehjemmet Dalsmark RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Humlehøjskolen Plejehjemmet Dalsmark RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Humlehøjskolen Plejehjemmet Dalsmark RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole Humlehøjskolen Plejehjemmet Dalsmark RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den åbne skole