Ledernetværk – opstartsmøde

Tirsdag den 13. marts 2018 fra 13-16 holder LederNetværket opstartsmøde hos Isabella i Vejle.

LederNetværket er et netværk for mellemledere i private og offentlige virksomheder. Igennem 6 årlige netværksmøder er det formålet at give lederne viden og indsigt i de udfordringer de sidder med i dagligdagen. Samtidig er netværket en fortrolig gruppe, hvor lederne kan støtte og hjælpe hinanden.

Ved dette netværksmøde skal vi blandt andet høre et oplæg ved Ann Dorthe Pedersen, Max Positiv.

Om sit oplæg fortæller Ann Dorthe Pedersen:

Når jeg spørger ind til, hvad der står i vejen for det gode samarbejde eller trivsel på arbejdspladsen, så er brok tit et af de svar, jeg hører.
Brok påvirker kollegerne og er med til at skabe en negativ stemning. I værste fald påvirker utilfredshed også effektiviteten.

Men hvad er brok?
Hvem brokker sig?
Hvorfor brokker de sig?
Kan vi få dem til at holde op?
Hvad kan du som leder gøre?
Kan utilfredshed bruges som udviklingsværktøj?

Disse spørgsmål vil jeg gerne stille skarpt på til netværksmødet i dialog med jer, der deltager. Mit mål er at inspirere til at mindske brokkeriet, vende brok til noget konstruktivt og øge trivslen og samarbejdet i dagligdagen.

 

Dato: 13. marts 2018
Tid: 13 – 16
Sted: Isabella, Isabellahøj 3, 7100 Vejle
Pris: 200 kr. + moms
Tilmelding: kbv@relationsnetvaerket.dk 

 

Programmet for opstartsmødet ser såldes ud:

  • 13.00 Velkommen til Isabella v. Academy Manager Tina Skjødt Jensen
  • 13.30 Mød en som du ikke kender – 1-1-relationssamtaler
  • 14.30 Pause
  • 14.45 Hvorfor brokker medarbejderne sig? – og kan vi få dem til at holde op? – oplæg v. Ann Dorthe Pedersen, Max Positiv
  • 16.00 Tak for i dag.