Matematik mm hos Fjernvarme Fyn

I Odense har Fjernvarme Fyn adopteret en skoleklasse fra Sanderumskolen. Klassen har løbende besøgt Fjernvarme Fyn siden de gik i første klasse. Eleverne, der nu går i 5. kl., var på læringsbesøg den 26. november 2019, og på programmet stod der matematik m.m.

I løbet af læringsbesøget var eleverne igennem emner som:

 • Binære tal
 • Bit/Nibble/Byte/Word
 • Konvertering imellem binær og decimal
 • Regnearter +,-,x,/
 • Analoge værdier
 • Vis værdier på en skærm
 • Kommuniker trådløst
 • DAC/ADC
 • Mål med Micro:bits
 • Styr en motor med Micro:bits
 • Reguler med en Micro:bits

Det var svært og tungt stof, men eleverne gik til opgaverne med krum hals.