Medarbejdertrivsel med de 6 guldkorn

Den 26. oktober 2022 fra 13-16 holder RelationsNetværkets netværk for ledere med personaleansvar møde. 

Denne gang bliver der sat fokus på medarbejdertrivsel med de 6 guldkorn. På mødet vil deltagerne bliver præsenteret for RelationsNetværkets dialogværktøj som baserer sig på de 6 guldkorn:

– Mening
– Indflydelse
– Forudsigelighed
– Social støtte
– Belønning og anerkendelse
– Passende krav. 

Hvis du gerne vil deltage i mødet, og blive klogere på, hvordan du som leder kan tage temperaturen på trivslen på dine medarbejdere, og samtidig genere forslag til forbedring af trivslen i samarbejde med medarbejderne, så kan du tilmelde dig mødet her: kbv@relationsnetvaerket.dk 

Mødet bliver afholdt hos DataFacility i Kolding.