Medarbejderinterviews og historier på Højagercentret

Den 8. november 2018 var eleverne fra 5. klasse på  Bredagerskolen (Jelling) på læringsbesøg hos deres adooptionsvirksomhed Højagercentret.

Eleverne startede fælles, og der blev informeret om nyt fra sidste gang, og eleverne fik mulighed for at stille spørgsmål, hvis de havde nogle.

Bagefter blev eleverne delt ind i to store grupper, der igen blev inddelt i mindre grupper. De elever, der var på det første store hold skulle skrive om en ting på plejehjemmet, og gøre den levende. Eleverne skulle digte, hvad denne ting havde oplevet i sin tid på plejehjemmet.

Eleverne på det andet hold skulle ud for at interviewe nogle ansatte om deres jobfunktioner på plejehjemmet. De skulle høre, hvorfor de havde valgt netop at arbejde med ældre borgere, og hvad deres sjoveste/bedste oplevelse havde været i deres arbejde.

Til sidst mødtes alle eleverne, og lavede henholdsvis tegninger af den ting, som de havde gjort levende eller af den oplevelse, som den medarbejder de interviewede havde fortalt om.

Højagercentret Bredagerskolen Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne Skole Højagercentret Bredagerskolen Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne Skole Højagercentret Bredagerskolen Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne Skole Højagercentret Bredagerskolen Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne Skole Højagercentret Bredagerskolen Virksomheder adopterer skoleklasser RelationsNetværket Den åbne Skole