Regnskabets time!

Onsdag den 7. februar 2018 afholder netværket for 1-mands-virksomheder sit første møde i 2018. Da vi alle står overfor at skulle afslutte vores regnskaber for 2017 har vi valgt, at sætte fokus på regnskabsaflæggelse på dette netværksmøde.

Else Bang fra EBA Consulting er uddannet registreret revisor, og har haft eget revisionsfirma med 7 ansatte over en årrække på 12 år. Hun er i dag selvstændig erhvervsdrivende, og holder sig ajour med reglerne omkring regnskab, fradrag m.v. Else Bang har stor vide og indsigt omkring regnskabet for især 1-mands virksomheder. .

 • Opgørelse af værdier – herunder lager, igangværende arbejde, tilgodehavender mv.
 • Periodisering af omkostninger, leveringer contra betaling
 • Kørsel
 • Afskrivninger på småanskaffelser = straksfradrag, og hvornår inventar kan afskrives
 • Udgifter til hjemmekontor og andre lignende fradragsmuligheder.

Der vil på mødet også være plads til at drøfte evt. specifikke spørgsmål fra deltagerne.

Dato: 7. februar 2018
Tid: 13-16
Sted: Slagteriet Udviklingspark, Mødelokale: Hvid, 2. sal, Havneparken 2, 7100 Vejle
Pris: 200 kr. + moms. Gæster er velkomne
Tilmelding: kbv@relationsnetvaerket.dk
Nærmere info: +45 2281 7997

 

Programmet for dette netværksmøde ser således ud:

 • 13:00 Velkomst og præsentation
 • 13.15 1-1-relationssamtaler
 • 14.15  Pause
 • 14.30 Regnskabets time! – inspiration v. Else Bang, EBA Consulting
 • 15.30 Dialog, spørgsmål og aftale om tema for næste møde.
 • 16:00 Tak for i dag.