Rekruttering af fremtidens medarbejdere

Onsdag den 18. april 2018 fra kl. 9-12 sætter RelationsNetværket, i samarbejde med Bettina Wæde, fokus på et af tiden store udfordringer for mange virksomheder: Rekruttering af fremtidens medarbejdere.

Rekruttering og ledelse af Millennials & iGen

Rekruttering af de digitalt indfødte kendt som Millennials & iGen – lyder det som en udfordring? Så er dette foredrag lige dig! I 2025 består 75% af den globale arbejdsstyrke af Millennials, og den næste iGen er stærkt på vej. De bruger op til 6 timer på sociale medier pr. dag.

I dette foredrag kan du blive klogere på, hvordan du tiltrækker og rekrutterer de yngre generationer, og få inspiration til konkrete indsatser og planer, der kan hjælpe dig til at ramme ind i de unges behov og ønsker, og dermed til at sikre, at I også fremadrettet kan rekruttere nye yngre kandidater.

Vi lever i en digital verden, og de unge generationers online adfærd er i den grad præget af et ønske om autenticitet, tilgængelighed og de opleves meget utålmodige. Behovet for både at researche på virksomheder og personer inden de går i dialog, er en online adfærd, der er kommet for at blive – og som vi skal kunne agere i. Det giver nye udfordringer, når vi taler om rekruttering og ledelse. Derfor er det vigtigt at du, som virksomhed eller recruiter, gør dig tanker om, hvordan du i fremtiden kan tiltrække kandidater – også blandt de digitalt indfødte.

Foredraget er inddelt i fire hovedtemaer:

  • Kandidat: Hvad karakteriserer de unge generationer i dag og hvordan ledes de?
  • Proces: Hvorfor skal vi se rekrutteringsprocessen som en købsproces?
  • Branding: Hvordan får vi skabt opmærksomhed omkring vores jobs/virksomhed?
  • Teknologi: Hvilke værktøjer skal vi bruge og hvad betyder big data i HR-regi fremadrettet?

Dato: 18. april 2018
Tid: 09:00 – 12:00
Sted: NORD Gourmet, Kokbjerg 14, 6000 Kolding
Pris: 200 kr. + moms 
Tilmelding: kbv@relationsnetvaerket.dk

Programmet for netværksmødet ser således ud:

  • 09:00 Velkomst, morgenmad og præsentation
  • 09:15 Mød en som du ikke kender – 1-1-relationssamtaler
  • 10:15 Pause
  • 10:30 Rekruttering af fremtidens medarbejdere v. Bettina Wæde
  • 12:00 Tak for i dag. 

 

I