Sange på Hovergården

Den 11. december 2018 var eleverne fra 4. klasse på Petersmindeskolen (Vejle) igen på læringsbesøg hos deres adoptionsvirksomhed Plejecenter Hovergården

Denne gang stod julens sange på programmet. 

Læringsbesøget startede med, at eleverne fremførte nogle julesange som de havde øvet sig på for beboerne på plejecentret. 
Herefter blev eleverne delt ind i mindre grupper, og gik ud på de forskellige afdelinger på plejecentret for, at tale  med beboerne om, hvilke sange de kan husk/bedst kan lide fra deres barndom. 

Informationerne om beboernes ynglingsange skal bruges til efterbehandling i klasse, og som forberedelse på det næste besøg i februar, hvor eleverne skal synge nogle af de sange som beboerne bedst kan lide. Efter sangene taler eleverne med beboerne om, hvordan deres jul var da de var børn, og de spørger ind til, hvilke sange de kan huske/bedst kan lide. Eleverne deles ind i mindre grupper og fordeles i afdelingerne og i dagcenter

Informationerne bruges til en efterbehandling i klassen, og informationerne om de sange som beboerne bedst husker/kan lide skal bruges den 5. februar 2019 (alternativt den 7. februar), hvor eleverne igen besøger Hovergården og fremfører sangene.

Det var igen et dejligt læringsbesøg for elever, beboere og medarbejdere. 

Eleverne fra 4. kl. på Petersmindeskolen fremfører udvalgte julesange
Beboerne på Plejecenter Hovergården lytter på elevernes sange
Der er gang i dialogerne mellem elever og beboere
Der tales om julesange i gamle dage
Det hele dokumenteres på PC
Man kan også optage en samtale på sin mobiltelefon
Dialogen kører derudaf, og alt dokumenteres på PC