Severin Kursuscenter fik besøg af 1. kl.

Torsdag den 22. februar 2018 var en ganske særlig dag for eleverne fra 1. klasse på Vestre Skole i Middelfart. Det var også en særlig dag for medarbejderne på Severin Kursuscenter. Spændende fordi det var første gang elever og medarbejdere skulle mødes i forbindelse med initiativet “Virksomheder adopterer skoleklasser“. Det var nemlig elevernes første læringsbesøg – af mange – idet adoptionen løber fra 1. – 9. klasse.

Efter en velkomst til Severin og en snak om, hvordan man opfører sig på Severin var der medarbejder-quiz, hvor eleverne skulle gætte, hvad de enkelte medarbejdere laver ud fra deres “uniform”.

Herefter blev eleverne delt ind i mindre grupper, og hver gruppe fulgte med en medarbejder rundt på arbejdspladsen. Undervejs havde eleverne fået den opgave, at de skulle fotografere de enkelte medarbejderes arbejdssted, -funktion og -værktøj. Det skulle efterfølgende bruges til at elevene kunne fortælle hinanden om det som de havde lært om de enkelte medarbejder.

Læringsbesøget sluttede med en dejlig frokost – så ingen kedelige madpakker denne dag. Der blev endda smagt på insekter.

Severin Kursuscenter Middelfart Vestre Skole RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den Åbne skole

Severin Kursuscenter Middelfart Vestre Skole RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den Åbne skole Severin Kursuscenter Middelfart Vestre Skole RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den Åbne skole Severin Kursuscenter Middelfart Vestre Skole RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den Åbne skole Severin Kursuscenter Middelfart Vestre Skole RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den Åbne skole Severin Kursuscenter Middelfart Vestre Skole RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den Åbne skole Severin Kursuscenter Middelfart Vestre Skole RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den Åbne skole Severin Kursuscenter Middelfart Vestre Skole RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den Åbne skole Severin Kursuscenter Middelfart Vestre Skole RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den Åbne skole Severin Kursuscenter Middelfart Vestre Skole RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den Åbne skole Severin Kursuscenter Middelfart Vestre Skole RelationsNetværket Virksomheder adopterer skoleklasser Den Åbne skole