Sinatur Hotel Skarrildhus adopterer skoleklasse

Onsdag den 24. august 2016 var en spændende dag for eleverne i 2. klasse på Skarrild Skole og for medarbejderne på Sinatur Hotel Skarrildhus. Spændende fordi eleverne for første gang skulle besøge deres adoptionsvirksomhed. Besøget der var det første af en række læringsbesøg som eleverne i de kommende år skal hos Skarrildhus. Fremover besøger eleverne Skarrildhus 2 gange om året.

I forbindelse med adoptionen udtalte Hoteldirektør Kirsten Secher fra Skarrildhus:
“Vi ser det som en del af vores forpligtelse som virksomhed, at være med til at sikre, at de næste generationer ser en spændende udfordring i at arbejde i vores branche. Vi vil jo gerne ansætte unge mennesker, der har drømt om at servicere gæster enten ved at lave mad, gøre rent, vaske op, udlevere nøgler eller serverer. Men det er også vigtigt, at de får en almen viden om, hvordan det er at drive virksomhed og hvad en arbejdsplads er”:

Skoleleder Gunnar Gasbjerg fra Skarrild Skole har udtalt følgende:
“Da skolereformen taler om, at skolen skal åbne sig overfor det omgivende samfund, var invitationen fra RelationsNetværket om, at indgå i et længerevarende partnerskab med Sinatur Hotel Skarrildhus et særdeles kærkommen tilbud, som vores nuværende 2. klasse med klasselærer, efter kort betænkningstid kun kunne sige: JA TAK TIL!!

Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer på en anden og ny måde, samt at de får mere kendskab til det omgivende samfund – her i form af en lokal anerkendt servicevirksomhed. Den åbne skole skal bidrage til variation i skoledagen, og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer og udfordre den enkelte elevs faglige niveau.

Det er flot af Sinatur Hotel Skarrildhus har sagt “JA” til at adopterer en klasse i den tid de går på Skarrild Skole, og jeg håber, at der vil opstå mange personlige relationer imellem børn og voksne.

Nedenfor ses billeder fra elevernes første læringsbesøg:

Sinatur Hotel Skarrildhus den åbne skole RelationsNetværket Sinatur Hotel Skarrildhus den åbne skole RelationsNetværket Sinatur Hotel Skarrildhus den åbne skole RelationsNetværket Sinatur Hotel Skarrildhus den åbne skole RelationsNetværket