Skoleelever besøger Fynsværket

At adoptere 19 unge mennesker ville nok give selv Mary Poppins gråt hår og nervøse trækninger. Det er imidlertid, hvad Fjernvarme Fyn har valgt at gøre.

Med til historien hører dog, at der er tale om en skoleklasse fra Sanderumskolen. Og at “adoptionen” er et led i initiativet “Virksomheder adopterer skoleklasser” – et landsdækkende initiativ med det formål at styrke samarbejdet mellem folkeskolen og erhvervslivet. Og således et initiativ som Fjernvarme Fyn deltager aktivt i.

Besøg på Fynsværket

Torsdag den 29. oktober 2015 besøgte Fjernvarme Fyn´s adoptivbarn, nærmere betegnet 8. B fra Sanderumskolen, Fynsværket. Det var et besøg, som rummede både faglige indlæg om produktion af fjernvarme og el og rundvisning på matriklen.

  1

Til sidst vendte de sansemættede skoleelever tilbage til infolokalet, hvor en håndfuld velvillige medarbejdere stillede op til interviews.

IMG_2100

Deleforældre

I overensstemmelse med tidens familiære trends må Fjernvarme Fyn og nøjes med at være deleforældre for 8. B.

Naturfagslærer Troels Lodberg fra Sanderumskolen forklarer: “Vores klasse er adopteret af to virksomheder, Fjernvarme Fyn og Scandic Hotels. Tanken er at lave et cirkulært forløb for eleverne. Først præsenteres eleverne for, hvordan energi og varme produceres af blandt andet affald. Dernæst besøger vi Scandic Odense for at se, hvordan energien bruges ude i virksomhederne. Og, ikke mindst, hvordan det igen skaber affald, som sorteres og vender tilbage til produktionen hos blandt andet Fjernvarme Fyn”.

En fed oplevelse

Inden besøget på Fynsværket har eleverne gennemgået teorien bag et kraftvarmeværk. Men ét er som bekendt teori – noget andet praksis.

Der er ingen tvivl om, at besøget gav stor værdi for de unge poder. Eller, som en af eleverne formulerede sig i mere ungdommelige vendinger:

“Det var fedt!”

Han uddyber: “Det har været en stor oplevelse at se, hvordan alting fungerer lige fra sorteringen af affald til selve forbrændingen. Og så er det ret vildt at se, hvor stort det hele er. Alting er meget større, end det virker hjemme i klasselokalet”.

Efter besøget skal eleverne både lave praktiske forsøg og skrive en opgave om produktion af energi.

Samfundsansvar og profilering

Fra Fjernvarme Fyns side bunder interessen for dette initiativ i ønsket om, at påtage sig et større samfundsansvar i forhold til uddannelse og erhverv. Samtidig giver det naturligvis mulighed for, at profilere virksomheden på en god og positiv måde over for de yngre generationer.

Derfor har vi også valgt at indlede flerårigt samarbejde med en 1. klasse. Det sættes i søen fra primo 2016.

 

IMG_2104 IMG_2094 IMG_2092