Status foråret 2016

Det har været et travlt forår i RelationsNetværket, og her lige inden sommerferien er det et godt tidspunkt, at gøre lidt status.

Medlemsfremgang
Ved udgangen af juni måned 2016 består RelationsNetværket af i alt 125 private og offentlige virksomheder. Ved årsskiftet var medlemsantallet på 102 virksomheder – altså en nettofremgang på 23 virksomheder. I hele 2015 havde netværket en nettotilgang på 27 virksomheder. Så målet om at nå et medlemsantal på 150 er ikke længere urealistisk. Se den komplette medlemsliste HER

I de første 6 måneder af 2016 har der været afholdt 85 møder i netværket – enten netværksmøder eller møder med enkelte virksomheder (ikke noget at sige til at netværksdirektøren har haft travlt)

HR-for de store
Netværksgruppen: HR for de store virksomheder har i løbet af foråret afholdt 3 netværksmøder:

  • Den 20. januar var vi 16 deltagere samlet på Trinity Hotel & Konference Center, hvor vi havde besøg af Sidsel Jess fra virksomheden Bruun & Partnere. Hun holdt et meget interessant oplæg om de yngre generations syn på deres kommende arbejde, arbejdsplads og ledere.
  • Den 10. marts 2016 var vi 14 deltagere samlet hos Trefor i Kolding, hvor emnet var ”Det meningsfulde arbejde”. Vi havde besøg af Jesper Outzen fra Make work meaningfull, og han gav sine bud på, hvordan man kunne skabe mening i arbejdslivet – både for sig selv og for andre.
  • Den 18. maj 2016 mødtes 11 deltagere på Scandic Kolding, hvor vi først arbejdede med en udfordring som en af de deltagende virksomheder havde medbragt. Det handlede om tilrettelæggelse og opfølgning på medarbejdernes uddannelse. Vi havde også et kort oplæg ved AS3 Transition om HR-trends 2016 v. seniorrådgiver Per Frederiksen.

Nærmeste Leder
Netværksgruppen: Nærmeste leder har afholdt 2 møder i foråret. Desværre måtte vi aflyse et enkelt møde pga. for få tilmeldinger.

  • Den 4. februar 2016 var vi samlet på Sinatur Hotel Haraldskær for at høre om emnet: Trivsel – fra system til dialog. Vi havde besøg af HR-konsulent Henrik W. Lassen fra Fertin, som fortale om, hvordan de arbejder med trivsel i dagligdagen.
  • Den 20. april 2016 havde vi igen møde – denne gang hos Scandic Kolding, hvor emnet var ”Bliv bedre til at give Feedback”. Her gav Jerry Fogh fra High Performance HR inspiration og viden om, hvordan man som leder kan blive bedre til at give og modtage feedback.

Sundhed og Trivsel på arbejdspladsen
Netværksgruppen: sundhed og trivsel på arbejdspladsen havde planlagt 3 netværksmøder, men måtte desværre aflyse et enkelt.

  • Den 9. februar var gruppen samlet hos Centrum Pæle i Vejle, hvor emnet var: Ned med sygefraværet – op med forretningen. På mødet gav Anne Sophie Hensgen fra Bigger Vision viden og erfaringer videre.
  • Den 9. juni var vi igen samlet i gruppen – denne gang på Sinatur Hotel Haraldskær. Emnet for dette lidt anderledes møde var: Arbejdsglæde og Bueskydning. Det var Ann Dorthe Pedersen fra Max Positiv der stod for begge dele. Først havde vi en spændende, og ikke mindst sjov, bueskydningskonkurrence i parken – der var naturligvis strålende vejr J. Efter konkurrencen og præmieoverrækkelse gav Ann Dorthe Pedersen inspiration om dagen emne: Arbejdsglæde.

ForretningsNetværket
ForretningsNetværket mødes hver måned til netværksmøder. Det er således blevet til 6 spændende og meget forskellige møder. I alt har 125 personer deltaget i møderne – et gennemsnit på cirka 20 pr. møde.

Virksomheder adopterer skoleklasser
CSR-initiativet “Virksomheder adopterer skoleklasser” er blevet en stor succes. Det handler om at etablere længerevarende partnerskaber mellem skoleklasser og virksomheder. Man kan kort sige, at det er mødet mellem virksomhedernes lokale sociale ansvarlighed og den åbne skole (som er en del af den nye skolereform).

I øjeblikket koordinerer RelationsNetværket godt 40 partnerskaber, og det betyder at vi sender cirka 600 skoleelever ud på 2 årlige læringsbesøg hos deres adoptionsvirksomheder om året.

Det er helt fantastisk at se det store engagement som virksomhederne viser, og det er helt fantastisk at følge med i den læring som eleverne får med fra deres besøg.

Det har hen over foråret være masser af store oplevelser – dem kan du se, hvis du klikker ind på vores hjemmeside – klik HER – under hver by er der omtaler, billeder og film.

Vi var så heldige at komme i TV2 Fyn i maj måned, og indslaget kan du se, hvis du klikker HER

5 Bakkeager 6 Sydtoften5 IMG_9099 Harte skole 1 I love canvas 20160209_095931 elev