Trinity Hotel & Konference Center

Trinity Hotel & Konference Center tilbyder 10% rabat på alle hotellets ydelser (dog er take-away ikke omfattet af aftalen).

Hold dit møde, konference eller tag på et weekendophold i de skønne rammer hos Trinity – tæt på den gamle Lillebæltsbro.

Trinity har opdateret deres faciliteter:

  • Man kan fx afholde møde i et lokale og parallelt ”transmittere” til andre lokaler.
  • Mange mødelokaler er udstyret med direkte on-line-forbindelser.
  • Der er etableret et webinar-studie, hvor der kan være to undervisere ad gangen.
  • Ind-check på værelser foregår via telefon.