Trinity is the place to be!

Ja – sådan lyder overskriften på en avis som elever fra Taps Skole præsenterede for forældre og personalet på Trinity Hotel & Konference Center fredag den 3. juni 2016.

Klik på billedet og se den fine avis som eleverne har lavet.

Avis - Trinity - Taps

Forud for avisudgivelsen havde eleverne lavet et større forarbejde. Den 10. maj 2016 var eleverne på besøg på Trinity, hvor de gennemførte 5 interviews med forskellige medarbejdere og en gæst. Der blev lavet interviews med

  • HR-konsulent og chefsekretær
  • Receptionist
  • Kokkeelev
  • Piccoline
  • Gæst.

Efterfølgende har eleverne arbejdet med de informationer de fik under de forskellige interviews. Det er efterfølgende blevet til artikler i en avis som blev præsenteret den 3. juni.

Hvert interview-hold var oppe og præsentere deres artikel for forældre og medarbejdere på Trinity. Eleverne var nervøse og spændte, men klarede opgaven til UG og med stor ros og anerkendelse fra alle.

Mødet blev afsluttet med hygge og kagespisning, og for dem der var interesseret var der rundvisning og gå-tur i området.

En fantastik eftermiddag med eleverne fra Taps Skole – som alle har en autisme-diagnose. Stor respekt for det sociale ansvar som Trinity udviser i forbindelse med adoptionen af eleverne.

Kage