Turist i Esbjerg

I Esbjerg har Scandic Olympic adopteret en skoleklasse fra Bohrskolen. Eleverne går nu i 4. kl. og har løbende besøgt Scandic Olympic siden skolestarten.

Eleverne var på læringsbesøg den 1. oktober 2019, og denne gang havde eleverne forberedt PowerPoint-slides med attraktioner som turister i Esbjerg kunne besøge, som de præsenterede for hotellet. Derudover havde elever og hotel en god snak om hvad en turist er, og hvad de kræver af et hotel, og hvordan Scandic arbejder med forskellige målgrupper.

Elevernes præsentationer blev afleveret til Scandic lamineret, så de fremover kan blive udleveret til børn der tjekker ind på Scandic.

Der blev talt om segmentering af gæster i forhold til forretningsgæster vs. turister og meget andet.

Det blev endnu et spændende læringsbesøg, hvor eleverne fik viden om deres egen by, og indsigt i, hvordan et hotel arbejder med forskellige kundegrupper.