Værdier og brugerundersøgelse – 2. kl.

Den 7. april 2017 var 2. klasse fra Kolding Friskole på læringsbesøg hos deres adoptionsvirksomhed Kære Pleje i Kolding.

Eleverne havde, på forhånd fået til opgave at fortolke Kære Plejes fire værdier; respekt, omsorg, tryghed og fleksibilitet og formidle deres (elevernes) forståelse af dem. Det var der kommet fire små film ud af. Film som gav et eksempel på situationer på skolen, hvor hver enkelt værdi første ikke var til stede – og senere optrådte. Dem viste eleverne for direktøren og pedellen. Herefter var der en samlet samtale om værdierne.

Herefter var der pause med udendørs leg og bevægelse. Herefter madpakker. Imens eleverne spiste deres madpakker fortalte direktør Mirela Tanovic om forskellige begreber, som bliver brugt i virksomheden. Blandt andet tavshedspligt og straffeattest.

Brugerundersøgelse
Det sidste punkt ved læringsbesøget var, at eleverne i samarbejde med Kære Plejes ledelse skulle udvikle et spørgeskema til en trivselsundersøgelse blandt Kære Plejes borgere/kunder. Det kom der en god samtale ud af og et spørgeskema som sendes ud til borgerne. Når spørgeskemaet har været ude hos borgerne og kommer retur, vil 2. klasse efterbehandle de data der er blevet indsamlet. Det er planen, at lave nogle diagrammer, som giver et billede af tilfredsheden med Kære Plejes ydelser i forskellige kategorier. Konklusionen på undersøgelsen vil blive videreformidlet til Kære Plejes ledelse.

 Kære Pleje Kolding Friskole RelationsNetværket Virksomheder adopterere skoleklasser Kære Pleje Kolding Friskole RelationsNetværket Virksomheder adopterere skoleklasser