Verdensmål på Syddansk Universitet

I Odense Kommune har Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet adopteret en skoleklasse fra Holluf Pile Skole.

Adoptionsklassen går nu i 4. klasse, og har netop været på læringsbesøg på TEK/SDU. Besøget stod i Verdensmålenes tegn. Holluf Pile Skole er verdensmålsskole, og SDU er et verdensmålsuniversitet, så der var virkelig basis for et godt besøg med masser af læring.

Læringsbesøget startede med at høre et oplæg fra Michael A. S. Damkjær, som er ingeniør og underviser i produktudvikling. Han fortalte om, hvad man kan gøre, for at gøre produkter mere bæredygtige. Udgangspunktet var en smartphone, og det viste sig, at der var en masse ting man kunne gøre, men også, at det kunne være virkelig svært!

Herefter besøgte eleverne fra 4.B et hold integreret designingeniørstuderende, som arbejdede i grupper med at lave nye udgaver af haveredskaber, hvor verdensmålene også skulle overvejes. Det blev til nogle gode snakke og inputs både den ene og den anden vej.

Tilbage på Holluf Pile Skole skal eleverne skrive ”dagbog” over hvad de lærte. Herefter får de en opgave hvor de skal prøve at forbedre et produkt ud fra et verdensmålssynspunkt. Resultatet præsenteres for udvalgte medarbejdere på TEK/SDU, når det er klar.