Vi måler et hotel

I Odense har Milling Hotels adopteret en skoleklasse fra Hunderupskolen. Klassen går nu i 2. kl. og eleverne har netop været på læringsbesøg på ét at hotellerne i Milling-kæden, nemlig Hotel Ansgar.

Temaet for læringsbesøget var matematik, og derfor skulle eleverne opmåle og indrette et hotelværelse, så de kunne lære, hvordan matematik kan bruges til i virkeligheden. Det kom der mange gode øvelser og en masse læring ud af.

Uden mad og drikke duer eleven ikke – derfor blev hotellets nye slushice-maskine også flittigt besøgt.