Vil du dele personlige oplysninger med alle?

Vil du dele dine personlige oplysninger som fx Cpr.nr., Kreditkort, Kørekort, Pas m.v. med alle?

Næppe, men det gør du formentligt allerede. Gennemsnitligt anmoder 75% af alle apps på din telefon om adgang til dine billeder. Hvis du tager et billede af f.eks. dit kørekort, gemmes det på din telefon. Dermed får mange apps adgang til personlige oplysninger om dig. 

Lige nu flyder dine personlige data rundt i cyberspace og kan aflæses af andre, du ikke kender. Du har ingen kontrol over dine egne data, og de kan gives til tredjeparter.  

Men sådan behøver det ikke at være.  Forestil dig et digitalt ID, der sikrer dine data ét sted, som kun du kan give adgang til.  MIQID er din måde at genvinde kontrol over dine data på, så du kun efterlader grundlæggende anonyme data i cyberspace. 

De digitale udfordringer er mange, og dem skal vi blandt andet høre om på dette netværksmøde, hvor vi får besøg af Jesper Holm fra DIKITALE. Han vil fortælle om de digitale udfordringer som vi alle – bevidste eller ubevidste – møder i vores dagligdag, og han vil fortælle om den løsning som de har udviklet i DIKITALE.

Det kan blive nørdet, men det gør det ikke. Jesper Holm kan nemlig formidle dette vanskelige stof på en forståelig måde, så vi alle kan relatere os til udfordringerne og løsningerne.


Dato: 13. oktober 2021
Tid: 08.30 – 11.30
Sted: Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Pris: 200 kr. + moms
Tilmelding: kbv@relationsnetvaerket.dk (gæster er meget velkomne)


PROGRAMMET FOR NETVÆRKSMØDET SER SÅLEDES UD:

  • 08.30 – Velkomst og præsentation (morgenkaffen er klar fra 8.15)
  • 08.45 – Mød en som du ikke kender – 1-1-relationssamtaler
  • 09.45 – Pause
  • 10.00 – Vil du dele dine personlige oplysninger med alle? – oplæg ved Jesper Holm, DIKITALE
  • 11.30 – Tak for i dag.