Jobsøgning og praktik i Bilka Kolding

I Kolding har Bilka Kolding adopteret en skoleklasse fra Brændkjærskolen. Eleverne går i 7. klasse og har netop været på læringsbesøg i varehuset, hvor emnet var jobsøgning og praktik.

Læringsbesøget startede med en gennemgang af dagens program ved Teamkoordinator – Customer & People Simone Hjorth. Et besøg, hvor eleverne dels skulle ud og arbejde i forskellige afdelinger, og hvor eleverne skulle prøve kræfter med jobsøgning/-samtaler.

Inden læringsbesøget var det på forhånd aftalt, at eleverne på skolen skulle arbejde med jobansøgninger og herefter vælge praktikafdelinger i Bilka. Jobansøgningerne tog dels udgangspunkt i det kendskab eleverne fik til afdelingerne ved sidste besøg i varehuset (se dette besøg HER), men også de forskellige jobopslag der er at finde på bilkajob.dk. Elevernes ansøgninger blev hermed målrettet en bestemt afdeling. I ansøgningerne blev modtageren bl.a. informeret om personlige interesser, erfaringer, personlige kompetencer ift. den fremtidige stilling og hvad den enkelte elev yderligere ønskede at tilføje. Langt de fleste fik sendt gode ansøgninger af sted – dog af lidt svingende kvalitet.

Eleverne blev ved både 1. og 2. praktikbesøg kastet i ilden og efter kort oplæring, fik de selv lov at udføre arbejdsopgaver. Det gjaldt både de, der havde valgt kasselinjen, men også ToGo og de øvrige afdelinger. Herefter var der fælles opsamling, hvor eleverne fik sat ord på de egenskaber, som er vigtige i de forskellige afdelinger. Imens de refleksioner stod på, fik eleverne lov at holde pauser. Både mellem første og anden praktikrunde. Ved begge praktikrunder blev eleverne hentet af de respektive medarbejdere, der skulle lære fra sig i afdelingerne.

Afslutningsvis mødtes vi til jobsamtaler, hvor Simone valgte elever ud. Her foregik interviewet, som det gør ved en alm. jobsamtale i Bilka, og eleverne fik en god forståelse af, hvordan det foregår. Hvorvidt nogen engang i fremtiden rent faktisk ender med at stå med et job i Bilka – det må tiden vise.